Atomopprustning i nedrustningens tid

Atomvåpen er det eneste masseødeleggelsesvåpenet som ennå ikke er forbudt. Til tross for mye fokus på atomnedrustning de siste årene foretar nå USA en oppgradering av NATO-atomvåpen på europeisk jord til en samlet sum av 70 milliarder kroner. Vi skal ikke heller bare forby dem, Stoltenberg? Det var under den kalde krigen at USA plasserte […]

Verdens første bromuseum- fra ide til praksis

Fredag, 15.august fikk vi besøk av Richard Dion. En mann med variert bakgrunn fra humanitær sektor og privat næringsliv. Etter å ha vært bosatt i Sarajevo fikk han ideen til å forene disse virkelighetene gjennom å bygge verdens første bromuseum. Hvordan kan symbolikken i broer relateres til fredsarbeid? Skrevet av: Valentina Soto The Bridge Museum […]

Fremtidsrettet luftforsvar – en farlig tankegang

Chr. Tybring-Gjedde sier til Dagsavisen 6. august at videreføring av Joint Strike Missile – JSM, er en klok beslutning. Klokskapen begrunnes med at våpenet representerer framsynthet, bidrar til styrking av høyteknologisk kompetanse og arbeidsplasser, styrker NATOs forsvarsevne, og vil gi synergieffekter for sivile teknologimiljøer. Dette er ifølge Tybring-Gjedde viktig tilpasning til et trusselbilde i endring. […]

Japan mot en mer aggressiv utenrikspolitikk?

Artikkel 9 i Japans grunnlov har siden 1947 fremmet en ikkevoldslinje og forbudt den japanske stat å gå til krig. Nå har denne artikkelen blitt forsøkt reformulert og loven skal stemmes over i høst. Mange tusen japanske velgere fortviler. På bakgrunn av dette har flere nominert det japanske folk til Nobels fredspris for 2014. Skrevet […]

En framtid uten krig?

Journal of Peace Research (JPR) feirer 50-årsjubileum i år. Det akademiske tidsskriftet har vært helt grunnleggende for utviklingen av det internasjonale forskningsmiljøet ved Peace Research Institute Oslo (PRIO). I forbindelse med markeringen, inviterte PRIO en rekke forskere til å snakke om utvalgte temaer som har vært sentrale for JPR: – Blir det flere eller færre […]

70 år siden D-dagen

I dag markeres at det er 70 år siden invasjonen i Normandie, 6. juni 1944, bedre kjent som D-dagen. De allierte styrkene, ledet av USA ved President Eisenhower, bestod blant annet av 24 000 fallskjermsoldater, 7000 skip og landsetting av om lag 156 000 infanterisoldater. Operasjonen med kodenavnt «Operasjon Overlord» anses for å være en […]