Medieoppslag om Fredsprisinitiativet 2012

Norges Fredsråd har i forbindelse med gjennomføringen av Fredsprisiniativet 2012 og tildelingen av Nobels fredspris til EU, hatt en rekke oppslag i både norske og internasjonale medier. Se vedlegg under for en portefølje med linker til mange av oppslagene! Denne inkluderer blant annet NRKs ekstra nyhetssending søndag 9. desember som dekket hele markeringen direkte på Youngstorget, […]

Kronikk Aftenposten: EU er ikke en verdig vinner

Arbeidsutvalget i Fredsprisinitiativet 2012 har onsdag 5. desember kronikk på trykk i Aftenposten om hvorfor vi mener EU ikke er en verdig vinner av Nobels fredspris. Søndag 9. desember arrangerer Fredsprisinitiativet 2012, bestående av 50 tilsluttede aktører, markering på Youngstorget kl 16:00 med påfølgende fakkeltog til Eidsvolds plass. Se link til kronikken her: Aftenposten 5. […]

Galtung om megling

Lørdag 15. desember, kl. 11.30 – 16.00, inviterer Norges Fredsråd til workshop om megling med Johan Galtung på Fredshuset i Oslo. Vi starter med lunsj 11.30. Workshop fra 12.00 – 16.00. Den vanligste typen megling er den som utøves av regjeringer, hvor alle parter sitter rundt et bord og deltar i forhandlinger der partene må […]

Fremmer EU freden?

Norges Fredsråd har i utgivelsen «Fremmer EU freden» et innlegg, der Hedda B. Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd, skriver om hvorfor EU ikke er en verdig vinner av Nobels fredspris 2012. Ønsker du å bestille heftet? Se link her: http://www.neitileu.no/aktuelt/nytt_fra_nei_til_eu/vett_5_2012_fremmer_eu_freden

Nobelprisvinnere mot fredspris til EU

Tre fredsprisvinnere sendte onsdag ettermiddag ut en pressemelding der de krever at Nobelstiftelsen i Stockholm tilbakekaller fredsprisen for 2012 til EU. De tre, Mairead Maguire, Desmond Tutu, og Adolfo Peres Esquivel, sammen med syv kjente fredsfolk, fremholder i et brev at Nobel ønsket å støtte de som arbeider for en demilitarisert global fredsorden basert på […]

Alt om Fredsprisinitiativet 2012

Fredsprisinitiativet 2012 er en koalisjon av aktører som stiller seg kritiske til at EU er tildelt årets Nobels fredspris. Fredsprisen skal i hovedsak premiere aktører og organisasjoner som i løpet av det siste året har gjort mest for nedrustning og forbrødring. Vi mener EU er et politisk prosjekt som ikke oppfyller disse kravene. På bakgrunn […]

Møte med statssekretær Torgeir Larsen

Torsdag 22. november møtte en delegasjon på vegne av deltakerne fra Afghanistanseminaret den 30. september på Fredshuset, statssekretær Torgeir Larsen. Målet var å overrekke et brev som sammenfattet seminardeltakernes forventninger til norske myndigheter om Norges videre rolle i Afghanistan fram til og etter 2014. Delegasjonen ser nå fram til en fortsatt kontakt med statssekretæren og […]

Norges Fredsråd søker praktikant for våren 2013

Norges Fredsråd er et paraplyorgan for 24 organisasjoner i norsk fredbevegelse. Gjennom informasjonsformidling og politisk påvirkningsarbeid arbeider Norges Fredsråd for nedrustning og konfliktløsning uten bruk av vold og ser militarisme, våpenallianser og skjev global fordeling på tvers av kulturelle forskjeller og politiske motsetninger. I tillegg har Norges Fredsråd driftansvar for det nyetablerte Fredshuset i Oslo […]